Od Konstantynopola do Opola

Poniżej prezentujemy zestaw Oriona: Byzantine Infantry nr 72043. Figurki po konwersji  można wykorzystać z „pewnym” naciągnięciem do okresu wczesnofeudalnego 10-12 wiek. Jest to nasz pierwszy zestaw tzw. turbosłowian, który posłużył nam do pierwszych testów.

Gniazdo na ŁPG 21.11.2015

21 listopada udaliśmy się na Łódzki port. Rozegraliśmy dwie gry bez bliżej określonego scenariusza. W pierwszej rozgrywce Eliza (Polanie) strzelczą konnicą rozniosła siły Sławomira (Prusów). W drugiej potyczce wzięło udział 4 osoby: Patryk Nieśmiały (Ruś Kijowska) z Elizą Spiskowiec (Polska) przeciwko Sławomirowi Jednorękiemu (Obodryci) i Adamowi Bezokiemu (Czesi). Gry nie ukończyliśmy ponieważ śpieszyliśmy się na transport do domu. Dzięki…